Populära länder
Jämför väder

Levigno — väder December

-5.5°C Dagtid temperaturer -11.7°C Nattemperaturen 10 Soliga dagar 8.6-8.9 Sun (timmar) 0 Regniga dagar 59.7 mm Utfällning 0°C vattentemperatur
Lufttemperatur
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Den maximala dagliga temperaturen 1°C — 10 December 2013.
Den maximala nattemperatur -1.5°C — 1 December 2014.
Den dagliga temperaturen -16.5°C — 9 December 2017.
Den lägsta nattemperatur -26°C — 31 December 2013.
Sol, moln och dystra dagar
Utfällning, mm
Maximal utfällning 165.4 mm — Juni. Minsta utfällning 59.7 mm — December.
Vindhastighet, km / t
Maximal vindhastighet 9 km / t — Jan. Minsta vindhastighet 7.2 km / t — Augustus.
Antal soltimmar
Det maximala antalet soltimmar per dag 9.4 tim. — Juli. Det minsta antalet soltimmar per dag 3.7 tim. — Jan.
Berätta för oss och dela med dina vänner!