Populära länder
Jämför väder

Levigno — väder December

-5.1°C Dagtid temperaturer -11.6°C Nattemperaturen 11 Soliga dagar 8.6-8.9 Sun (timmar) 0 Regniga dagar 48.2 mm Utfällning 0°C vattentemperatur
Lufttemperatur
2016 2015 2014 2013 2012
Den maximala dagliga temperaturen 1°C — 10 December 2013.
Den maximala nattemperatur -1.5°C — 1 December 2014.
Den dagliga temperaturen -16.3°C — 12 December 2012.
Den lägsta nattemperatur -26°C — 31 December 2013.
Sol, moln och dystra dagar
Utfällning, mm
Maximal utfällning 163.3 mm — Juni. Minsta utfällning 48.2 mm — December.
Vindhastighet, km / t
Maximal vindhastighet 8.8 km / t — Jan. Minsta vindhastighet 7.2 km / t — Augustus.
Antal soltimmar
Det maximala antalet soltimmar per dag 9.5 tim. — Juli. Det minsta antalet soltimmar per dag 3.6 tim. — Jan.
Berätta för oss och dela med dina vänner!