Populära länder
Jämför väder

Odense — väder per månad, vattentemperatur

Lufttemperaturen per månad
Den genomsnittliga maximala dygnstemperatur — 20.3°C Juli. Genomsnittlig maximal nattemperatur — 15.6°C Augusti. Den genomsnittliga minimikraven för dygnstemperatur — 3.5°C Februari. Den genomsnittliga lägsta nattemperatur — 1.2°C Februari.
Vattentemperaturen per månad
Genomsnittlig högsta temperatur på vattnet — 18°C fast Augusti. Den genomsnittliga minimitemperatur av vattnet — 2°C fast Februari.
Utfällning, mm
Maximal utfällning — 59.7 mm Det spelades in Augusti. Minsta utfällning — 28.4 mm Det spelades in Februari.
Berätta för oss och dela med dina vänner!