Populära länder
Jämför väder

Herning — väder per månad, vattentemperatur

Lufttemperaturen per månad
Den genomsnittliga maximala dygnstemperatur — 20.1°C Juli. Genomsnittlig maximal nattemperatur — 13.7°C Augusti. Den genomsnittliga minimikraven för dygnstemperatur — 2.7°C i januari. Den genomsnittliga lägsta nattemperatur — 0.3°C Februari.
Vattentemperaturen per månad
Genomsnittlig högsta temperatur på vattnet — 18.6°C fast Augusti. Den genomsnittliga minimitemperatur av vattnet — 1.3°C fast Februari.
Utfällning, mm
Maximal utfällning — 88 mm Det spelades in Augusti. Minsta utfällning — 40.2 mm Det spelades in April.
Berätta för oss och dela med dina vänner!