Populära länder
Jämför väder

Fredrikshamn — väder per månad, vattentemperatur

Lufttemperaturen per månad
Den genomsnittliga maximala dygnstemperatur — 19.4°C Juli. Genomsnittlig maximal nattemperatur — 15.6°C Augusti. Den genomsnittliga minimikraven för dygnstemperatur — 3.1°C Februari. Den genomsnittliga lägsta nattemperatur — 1.3°C Februari.
Vattentemperaturen per månad
Genomsnittlig högsta temperatur på vattnet — 17.7°C fast Augusti. Den genomsnittliga minimitemperatur av vattnet — 2.8°C fast Februari.
Utfällning, mm
Maximal utfällning — 86.4 mm Det spelades in Augusti. Minsta utfällning — 30.6 mm Det spelades in Februari.
Berätta för oss och dela med dina vänner!