Populära länder
Jämför väder

Esbjerg — väder per månad, vattentemperatur

Lufttemperaturen per månad
Den genomsnittliga maximala dygnstemperatur — 19.2°C Augusti. Genomsnittlig maximal nattemperatur — 15.6°C Augusti. Den genomsnittliga minimikraven för dygnstemperatur — 3.7°C Februari. Den genomsnittliga lägsta nattemperatur — 1.8°C Februari.
Vattentemperaturen per månad
Genomsnittlig högsta temperatur på vattnet — 18.5°C fast Augusti. Den genomsnittliga minimitemperatur av vattnet — 2.6°C fast Februari.
Utfällning, mm
Maximal utfällning — 107.7 mm Det spelades in September. Minsta utfällning — 35.7 mm Det spelades in April.
Berätta för oss och dela med dina vänner!