Populära länder
Jämför väder

köpenhamn — väder per månad, vattentemperatur

Lufttemperaturen per månad
Den genomsnittliga maximala dygnstemperatur — 20.6°C Juli. Genomsnittlig maximal nattemperatur — 16.3°C Augusti. Den genomsnittliga minimikraven för dygnstemperatur — 2.8°C Februari. Den genomsnittliga lägsta nattemperatur — 0.7°C Februari.
Vattentemperaturen per månad
Genomsnittlig högsta temperatur på vattnet — 18.2°C fast Augusti. Den genomsnittliga minimitemperatur av vattnet — 1.7°C fast Februari.
Utfällning, mm
Maximal utfällning — 67.6 mm Det spelades in Augusti. Minsta utfällning — 30 mm Det spelades in Februari.
Berätta för oss och dela med dina vänner!