Populära länder
Jämför väder

Århus — väder per månad, vattentemperatur

Lufttemperaturen per månad
Den genomsnittliga maximala dygnstemperatur — 20.7°C Juli. Genomsnittlig maximal nattemperatur — 14.7°C Augusti. Den genomsnittliga minimikraven för dygnstemperatur — 3.2°C i januari. Den genomsnittliga lägsta nattemperatur — 0.8°C Februari.
Vattentemperaturen per månad
Genomsnittlig högsta temperatur på vattnet — 17.9°C fast Augusti. Den genomsnittliga minimitemperatur av vattnet — 1.8°C fast Februari.
Utfällning, mm
Maximal utfällning — 70.8 mm Det spelades in Juli. Minsta utfällning — 29.5 mm Det spelades in Februari.
Berätta för oss och dela med dina vänner!