Populära länder
Jämför väder

Aalborg — väder per månad, vattentemperatur

Lufttemperaturen per månad
Den genomsnittliga maximala dygnstemperatur — 20.7°C Juli. Genomsnittlig maximal nattemperatur — 14.4°C Augusti. Den genomsnittliga minimikraven för dygnstemperatur — 2.9°C i januari. Den genomsnittliga lägsta nattemperatur — 0.7°C Februari.
Vattentemperaturen per månad
Genomsnittlig högsta temperatur på vattnet — 19.2°C fast Augusti. Den genomsnittliga minimitemperatur av vattnet — 0.7°C fast Februari.
Utfällning, mm
Maximal utfällning — 81.2 mm Det spelades in Augusti. Minsta utfällning — 34.6 mm Det spelades in April.
Berätta för oss och dela med dina vänner!