Populära länder
Jämför väder

Podebradys — väder per månad

Lufttemperaturen per månad
Den genomsnittliga maximala dygnstemperatur — 24.5°C Augusti. Genomsnittlig maximal nattemperatur — 15°C Augusti. Den genomsnittliga minimikraven för dygnstemperatur — 0.5°C i januari. Den genomsnittliga lägsta nattemperatur — -2.2°C i januari.
Utfällning, mm
Maximal utfällning — 70.1 mm Det spelades in Maj. Minsta utfällning — 25.7 mm Det spelades in Februari.
Berätta för oss och dela med dina vänner!