Populära länder
Jämför väder

Olomouc — väder per månad

Lufttemperaturen per månad
Den genomsnittliga maximala dygnstemperatur — 25°C Augusti. Genomsnittlig maximal nattemperatur — 14.6°C Augusti. Den genomsnittliga minimikraven för dygnstemperatur — -0.5°C i januari. Den genomsnittliga lägsta nattemperatur — -3.5°C i januari.
Utfällning, mm
Maximal utfällning — 54.9 mm Det spelades in Juli. Minsta utfällning — 21.6 mm Det spelades in Februari.
Berätta för oss och dela med dina vänner!