Populära länder
Jämför väder

Frantiskovy Lazne — väder per månad

Lufttemperaturen per månad
Den genomsnittliga maximala dygnstemperatur — 22.3°C Augusti. Genomsnittlig maximal nattemperatur — 13.1°C Augusti. Den genomsnittliga minimikraven för dygnstemperatur — 0.1°C i januari. Den genomsnittliga lägsta nattemperatur — -3.2°C Februari.
Utfällning, mm
Maximal utfällning — 85.8 mm Det spelades in Juli. Minsta utfällning — 33.7 mm Det spelades in Februari.
Berätta för oss och dela med dina vänner!