ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ — ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਮੌਸਮ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

ਕਸਬੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼
ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ)
Chittagong 28.5 °C
Coxs ਬਾਜ਼ਾਰ 28.3 °C
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ!