ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼

ਆਜ਼ੇਰਬਾਈਜ਼ਾਨ — ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਮੌਸਮ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

ਕਸਬੇ, ਆਜ਼ੇਰਬਾਈਜ਼ਾਨ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਜ਼ੇਰਬਾਈਜ਼ਾਨ (ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ)
Lankaran 19.7 °C
Neftcala 19.5 °C
Astara 19.4 °C
Lobkatan 18.2 °C
ਬਾਕੂ 18.2 °C
Mardakan 16.4 °C
Sumgayit 15.9 °C
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ!