Populaire landen

Gebruiksvoorwaarden

1. Voorwaarden

Door de toegang tot deze site, gaat u akkoord met deze website Algemene Voorwaarden, alle van toepassing zijnde wetten en regels gebonden te zijn, en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, bent u verboden gebruik of de toegang tot deze site.

2. Gebruik Licentie

De toestemming wordt verleend om tijdelijk een exemplaar van de materialen (informatie of software) op de website Meteodb voor persoonlijk, niet-commerciële voorbijgaande alleen bekijken. Deze bepaling van de licentie, geen overdracht van de titel, en onder deze licentie mag u niet:
  • wijzigen of kopiëren van de materialen;
  • Materialen die worden gebruikt voor commerciële doeleinden of voor een openbare weergave (commercieel of niet-commercieel);
  • proberen te decompileren of reverse engineering software die op de website Meteodb;
  • Verwijder eventuele auteursrecht of andere eigendomsrechten notaties van de materialen; of
  • overdracht van de materialen aan een andere persoon, "spiegel" het materiaal op een andere server.
Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u in strijd met een van deze beperkingen en kan op elk moment Meteodb worden beëindigd. Bij het beëindigen van uw kijkervaring van deze materialen of bij de beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit of vernietigen in elektronische of gedrukte vorm.

3. Weigering

Materialen op de site zijn Meteodb geleverd "as is". Meteodb geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en wijst hierbij alle andere garanties, waaronder, zonder beperking, geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere schendingen. Bovendien heeft Meteodb geen garanties of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, de te verwachten resultaten, of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites in verband met deze site.

4. Beperkingen

In geen enkel geval Meteodb.com of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor het verlies van gegevens of winst, of als gevolg van onderbreking van de bedrijfsvoering,) die voortvloeien uit het gebruik of het onvermogen om de materialen te gebruiken op de website Meteodb zelfs Meteodb Meteodb of gemachtigde is mondeling of schriftelijk van de mogelijkheid van dergelijke schade gemeld. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen van impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade mogelijk te maken, kunnen deze beperkingen niet op u van toepassing.

5. Wijzigingen en correcties

De informatie op de website Meteodb materialen kunnen technische, typografische of fotografische fouten. Meteodb niet garanderen dat een van de materialen op haar site juist, volledig of actueel is. Meteodb kunnen wijzigingen aan de informatie op haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving materialen te maken. Meteodb echter niet, een compromis over de materialen te werken.

6. Links

Meteodb niet beoordeeld alle sites gekoppeld aan de website, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring Meteodb website. Het gebruik van dergelijke websites op eigen risico.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

Meteodb kan deze gebruiksvoorwaarden van haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te herzien. Door het gebruik van deze site gaat u akkoord, terwijl de huidige versie van deze Gebruiksvoorwaarden gebonden te zijn.

Algemene voorwaarden van toepassing zijn op het gebruik van de website.
Laat het ons weten en delen met je vrienden!