लोकप्रिय देशहरू
मौसम तुलना

Melitopol — महिना द्वारा मौसम

महिना द्वारा हावा तापमान
औसत अधिकतम दैनिक तापमान — 30.2°C अगस्ट. औसत अधिकतम रात तापमान — 20.7°C अगस्ट. औसत न्यूनतम दैनिक तापमान — 0.8°C जनवरी मा. औसत न्यूनतम रात तापमान — -2.4°C जनवरी मा.
वर्षा, मिमी
अधिकतम वर्षा — 45.9 मिमी यो रेकर्ड थियो जनवरी मा. न्यूनतम वर्षा — 22.8 मिमी यो रेकर्ड थियो नोभेम्बर.
हामीलाई भन्नुहोस् र आफ्नो मित्र संग साझा!