लोकप्रिय देशहरू
मौसम तुलना

Ayuthaya — महिना द्वारा मौसम

महिना द्वारा हावा तापमान
औसत अधिकतम दैनिक तापमान — 37.5°C अप्रिल. औसत अधिकतम रात तापमान — 28.8°C अप्रिल. औसत न्यूनतम दैनिक तापमान — 30.7°C डिसेम्बर. औसत न्यूनतम रात तापमान — 22.9°C डिसेम्बर.
वर्षा, मिमी
अधिकतम वर्षा — 228.2 मिमी यो रेकर्ड थियो अक्टोबर. न्यूनतम वर्षा — 10.8 मिमी यो रेकर्ड थियो जनवरी मा.
हामीलाई भन्नुहोस् र आफ्नो मित्र संग साझा!