लोकप्रिय देशहरू

बहामाज — महिना द्वारा मौसम, पानी तापमान

शहरहरू, बहामाज
पानी तापमान बहामाज (वर्तमान महिना)
महान् Bahama 26.7 °C
फ्रिपोर्ट 26.7 °C
नसाउ 26.5 °C
नयाँ प्रिभिडेन्स 26.5 °C
ANDROS 26.4 °C
Eleuthera 26.3 °C
Abaco द्वीप 26.1 °C
हामीलाई भन्नुहोस् र आफ्नो मित्र संग साझा!