लोकप्रिय देशहरू

अल्जेरिया — मौसम नोभेम्बर, पानी तापमान

यो शहर मा मौसम
शहर दिन रात बादल वर्षा वर्षा समुद्र सूर्य
Batna 13.7 °C 6.9 °C 7 दिन 2 दिन 24.4 मिमी 0 °C 7.9 घन्टा।
अल्जियर्स 20.4 °C 14.7 °C 9 दिन 4 दिन 60.8 मिमी 19.5 °C 7 घन्टा।
हामीलाई भन्नुहोस् र आफ्नो मित्र संग साझा!