လူကြိုက်များနိုင်ငံပေါင်း

ဆက်သွယ်ရန်

advertise သို့မဟုတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, အကြံပြုချက်များကိုသို့မဟုတ်မှတ်ချက်များရန်, e-mail ကိုသုံးပါကိုကျေးဇူးတင်ပါ။ site ပေါ်တွင်တစ်ဦး bug ကိုတွေ့ဘူးသလော ဒါကြောင့်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ။ E-mail: meteodb@gmail.com
ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါနှင့်သင်၏မိတ်ဆွေများကိုအတူမျှဝေ!