लोकप्रिय देश
हवामान तुलना

मिलान — महिन्यात हवामान

महिन्यात हवाई तापमान
सरासरी कमाल दैनिक तापमान — 29.5°C ऑगस्ट. सरासरी कमाल रात्री तापमान — 19.4°C ऑगस्ट. किमान तापमान दररोज — 6.5°C जानेवारी. किमान रात्री तापमान — 2.5°C जानेवारी.
वर्षाव, मि.मी.
कमाल वर्षाव — 132.6 मि.मी. हे नोंद करण्यात आली नोव्हेंबर. किमान वर्षाव — 42 मि.मी. हे नोंद करण्यात आली जानेवारी.
आम्हाला सांगा आणि आपल्या मित्रांसह सामायिक करा!