लोकप्रिय देश
हवामान तुलना

मिलान — महिन्यात हवामान

महिन्यात हवाई तापमान
सरासरी कमाल दैनिक तापमान — 29.3°C जुलै. सरासरी कमाल रात्री तापमान — 18.9°C जुलै. किमान तापमान दररोज — 6.4°C जानेवारी. किमान रात्री तापमान — 2.3°C जानेवारी.
वर्षाव, मि.मी.
कमाल वर्षाव — 131.3 मि.मी. हे नोंद करण्यात आली मे. किमान वर्षाव — 45.3 मि.मी. हे नोंद करण्यात आली जानेवारी.
आम्हाला सांगा आणि आपल्या मित्रांसह सामायिक करा!