लोकप्रिय देश
हवामान तुलना

आर्फस — महिन्यात हवामान, पाणी तापमान

महिन्यात हवाई तापमान
सरासरी कमाल दैनिक तापमान — 20.7°C जुलै. सरासरी कमाल रात्री तापमान — 14.7°C ऑगस्ट. किमान तापमान दररोज — 3.2°C जानेवारी. किमान रात्री तापमान — 0.8°C फेब्रुवारी.
महिन्यात पाणी तापमान
पाणी सरासरी कमाल तापमान — 17.9°C निश्चित ऑगस्ट. पाणी सरासरी किमान तापमान — 1.8°C निश्चित फेब्रुवारी.
वर्षाव, मि.मी.
कमाल वर्षाव — 70.8 मि.मी. हे नोंद करण्यात आली जुलै. किमान वर्षाव — 29.5 मि.मी. हे नोंद करण्यात आली फेब्रुवारी.
आम्हाला सांगा आणि आपल्या मित्रांसह सामायिक करा!