Алдартай улс

Maiori болон Olbia — Харьцуулах цаг агаар

Харьцуулах цаг агаар
Дулаан, жилийн аль ч сард хаана хүйтэн бол суралц. Өдөр, шөнийн температур, усны температур, хур тунадас харьцуулна. Нар удаан гэгээрүүлдэг, хаана, бороо хаана.

Та хоёр хотыг харьцуулж сонгосон:

Maiori (Итали)
Olbia (Итали)
Бусад хотуудад цаг агаарын харьцуулах
Өдөр тутмын температурын харьцуулах
Харьцуулах шөнө температур
Усны температурыг харьцуулах
Хур тунадас харьцуулалт
Maiori болон Olbia Харьцуулах улирал
Хамгийн их нарлаг сар
Maiori
Olbia
Август 30 хоногийн
Нийтэлсэн 28 хоногийн
Сарын 26 хоногийн
Август 31 өдөр
Нийтэлсэн 30 хоногийн
Сарын 27 хоногийн
Хамгийн дулаан сар
Август 31.6 °C
Нийтэлсэн 30.4 °C
Сарын 26.8 °C
Август 29.6 °C
Нийтэлсэн 29.5 °C
Сарын 26.2 °C
Хамгийн дулаан ус (далайн, далайн)
Август 26.5 °C
Нийтэлсэн 25.6 °C
Оны есдүгээр сар сарын 24.8 °C
Август 25.6 °C
Нийтэлсэн 24.4 °C
Оны есдүгээр сар сарын 23.9 °C
Хамгийн хүйтэн сар
Jan 11.5 °C
Нийтэлсэн 11.8 °C
Dec 13 °C
Нийтэлсэн 12.5 °C
Jan 13 °C
Dec 14.1 °C
Rainiest сар
Нийтэлсэн 7 хоногийн
Jan 6 хоногийн
Нийтэлсэн 6 хоногийн
Нийтэлсэн 4 хоногийн
Нийтэлсэн 4 хоногийн
Нийтэлсэн 4 хоногийн
Хамгийн их салхитай сар
Нийтэлсэн 13 км / цаг
Jan 12.9 км / цаг
Нийтэлсэн 12.8 км / цаг
Jan 20 км / цаг
Нийтэлсэн 19.5 км / цаг
Нийтэлсэн 19.2 км / цаг
Бидэнд хэл, таны найз нартайгаа хуваалцах!