Алдартай улс

Maiori болон La Spezia — Харьцуулах цаг агаар

Харьцуулах цаг агаар
Дулаан, жилийн аль ч сард хаана хүйтэн бол суралц. Өдөр, шөнийн температур, усны температур, хур тунадас харьцуулна. Нар удаан гэгээрүүлдэг, хаана, бороо хаана.

Та хоёр хотыг харьцуулж сонгосон:

Maiori (Итали)
La Spezia (Итали)
Бусад хотуудад цаг агаарын харьцуулах
Өдөр тутмын температурын харьцуулах
Харьцуулах шөнө температур
Усны температурыг харьцуулах
Хур тунадас харьцуулалт
Maiori болон La Spezia Харьцуулах улирал
Хамгийн их нарлаг сар
Maiori
La Spezia
Август 30 хоногийн
Нийтэлсэн 29 хоногийн
Сарын 28 хоногийн
Нийтэлсэн 30 хоногийн
Август 29 хоногийн
Сарын 26 хоногийн
Хамгийн дулаан сар
Август 31.6 °C
Нийтэлсэн 30.5 °C
Сарын 26.8 °C
Август 28.8 °C
Нийтэлсэн 28.2 °C
Сарын 24.9 °C
Хамгийн дулаан ус (далайн, далайн)
Август 26.4 °C
Нийтэлсэн 25.7 °C
Оны есдүгээр сар сарын 24.8 °C
Август 25.4 °C
Нийтэлсэн 25 °C
Оны есдүгээр сар сарын 23.4 °C
Хамгийн хүйтэн сар
Jan 11.3 °C
Нийтэлсэн 12 °C
Dec 13.3 °C
Jan 10 °C
Нийтэлсэн 10.3 °C
Dec 12.1 °C
Rainiest сар
Jan 6 хоногийн
Нийтэлсэн 6 хоногийн
Нийтэлсэн 5 хоногийн
Нийтэлсэн 6 хоногийн
Jan 5 хоногийн
Нийтэлсэн 5 хоногийн
Хамгийн их салхитай сар
Jan 13.3 км / цаг
Нийтэлсэн 13.1 км / цаг
Нийтэлсэн 13.1 км / цаг
Нийтэлсэн 11.9 км / цаг
Нийтэлсэн 11.2 км / цаг
Jan 10.9 км / цаг
Бидэнд хэл, таны найз нартайгаа хуваалцах!