Популарни земји
Споредба на времето

Денвер — времето Април

14.5°C Дневни температури 4.5°C Ноќ температури 19 Сончеви денови 12.7-13.9 Сонцето (часови) 3 Врнежливи денови 39.1 мм Врнежи 0°C температура на водата
Температура на воздухот
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Максималната дневна температура 27.5°C — 29 Април 2015.
Максималната температура ноќ 14°C — 10 Април 2019.
Минималната дневна температура -6.5°C — 9 Април 2013.
Минимум ноќ температура -9.7°C — 10 Април 2013.
Сончево, облачно и мрачни денови
Врнежи, мм
Максималната врнежи 65.1 мм — Мај. Минимум врнежи 12.3 мм — Ноември.
Брзина на ветерот, км / ч
Максималната брзина на ветерот 12.5 км / ч — Април. Минимална брзина на ветерот 9.1 км / ч — Август.
Број на часови на сонце
Максималниот број на сончеви часови дневно 12.4 h. — Јуни. Минималниот број на сончеви часови дневно 7.3 h. — Декември.
Кажете ни и ги споделите со вашите пријатели!