Популарни земји
Споредба на времето

Милано — времето по месец

Температурата на воздухот по месец
Просечната максимална дневна температура — 29.5°C Август. Просечната максимална температура ноќ — 19.4°C Август. Просечната минимална дневна температура — 6.5°C во јануари. Просечната минимална ноќ температура — 2.5°C во јануари.
Врнежи, мм
Максималната врнежи — 132.6 мм Тоа беше снимен Ноември. Минимум врнежи — 42 мм Тоа беше снимен во јануари.
Кажете ни и ги споделите со вашите пријатели!