Популарни земји
Споредба на времето

Милано — времето по месец

Температурата на воздухот по месец
Просечната максимална дневна температура — 29.3°C Јули. Просечната максимална температура ноќ — 18.9°C Јули. Просечната минимална дневна температура — 6.4°C во јануари. Просечната минимална ноќ температура — 2.3°C во јануари.
Врнежи, мм
Максималната врнежи — 131.3 мм Тоа беше снимен Мај. Минимум врнежи — 45.3 мм Тоа беше снимен во јануари.
Кажете ни и ги споделите со вашите пријатели!