Populāri valstis
Salīdziniet laika

Pizzo — Laika pēc mēneša, ūdens temperatūra

Gaisa temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais diennakts temperatūra — 29.6°C Augusts. Vidējā maksimālā temperatūra naktī — 21.7°C Augusts. Vidējā minimālā temperatūra dienas — 11.6°C janvārī. Vidējā minimālā temperatūra nakts — 8°C janvārī.
Ūdens temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais ūdens temperatūra — 27.3°C piestiprināts Augusts. Vidējā minimālā ūdens temperatūra — 14.4°C piestiprināts Februāris.
Nokrišņi, mm
Maksimālais nokrišņi — 89.2 mm Tas tika ierakstīts Februāris. Minimālā nokrišņi — 14.5 mm Tas tika ierakstīts Jūlijs.
Pastāstiet, un dalīties ar saviem draugiem!