Populāri valstis
Salīdziniet laika

Padova — Laika pēc mēneša, ūdens temperatūra

Gaisa temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais diennakts temperatūra — 30.5°C Augusts. Vidējā maksimālā temperatūra naktī — 20.4°C Jūlijs. Vidējā minimālā temperatūra dienas — 7.3°C janvārī. Vidējā minimālā temperatūra nakts — 3.5°C janvārī.
Ūdens temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais ūdens temperatūra — 26.1°C piestiprināts Jūlijs. Vidējā minimālā ūdens temperatūra — 8.3°C piestiprināts Februāris.
Nokrišņi, mm
Maksimālais nokrišņi — 71.8 mm Tas tika ierakstīts Maijs. Minimālā nokrišņi — 24.9 mm Tas tika ierakstīts Decembris.
Pastāstiet, un dalīties ar saviem draugiem!