Populāri valstis
Salīdziniet laika

Padova — Laika pēc mēneša, ūdens temperatūra

Gaisa temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais diennakts temperatūra — 30.7°C Augusts. Vidējā maksimālā temperatūra naktī — 20.6°C Augusts. Vidējā minimālā temperatūra dienas — 7.2°C janvārī. Vidējā minimālā temperatūra nakts — 3.4°C janvārī.
Ūdens temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais ūdens temperatūra — 26.3°C piestiprināts Augusts. Vidējā minimālā ūdens temperatūra — 8.2°C piestiprināts Februāris.
Nokrišņi, mm
Maksimālais nokrišņi — 71.8 mm Tas tika ierakstīts Maijs. Minimālā nokrišņi — 23.9 mm Tas tika ierakstīts Decembris.
Pastāstiet, un dalīties ar saviem draugiem!