Populāri valstis
Salīdziniet laika

Monterosso — Laika pēc mēneša, ūdens temperatūra

Gaisa temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais diennakts temperatūra — 29°C Augusts. Vidējā maksimālā temperatūra naktī — 19.7°C Augusts. Vidējā minimālā temperatūra dienas — 9.9°C Februāris. Vidējā minimālā temperatūra nakts — 5.7°C Februāris.
Ūdens temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais ūdens temperatūra — 25.6°C piestiprināts Augusts. Vidējā minimālā ūdens temperatūra — 13.4°C piestiprināts Februāris.
Nokrišņi, mm
Maksimālais nokrišņi — 91.7 mm Tas tika ierakstīts Marts. Minimālā nokrišņi — 21.6 mm Tas tika ierakstīts Augusts.
Pastāstiet, un dalīties ar saviem draugiem!