Populāri valstis
Salīdziniet laika

Massa Lubrense — Laika pēc mēneša, ūdens temperatūra

Gaisa temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais diennakts temperatūra — 30.2°C Augusts. Vidējā maksimālā temperatūra naktī — 27°C Augusts. Vidējā minimālā temperatūra dienas — 12.6°C janvārī. Vidējā minimālā temperatūra nakts — 10.7°C janvārī.
Ūdens temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais ūdens temperatūra — 26.6°C piestiprināts Augusts. Vidējā minimālā ūdens temperatūra — 14.3°C piestiprināts Februāris.
Nokrišņi, mm
Maksimālais nokrišņi — 128.7 mm Tas tika ierakstīts Novembris. Minimālā nokrišņi — 19 mm Tas tika ierakstīts Augusts.
Pastāstiet, un dalīties ar saviem draugiem!