Populāri valstis
Salīdziniet laika

Lignano — Laika pēc mēneša, ūdens temperatūra

Gaisa temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais diennakts temperatūra — 29.9°C Augusts. Vidējā maksimālā temperatūra naktī — 18.8°C Jūlijs. Vidējā minimālā temperatūra dienas — 6.9°C janvārī. Vidējā minimālā temperatūra nakts — 2.3°C janvārī.
Ūdens temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais ūdens temperatūra — 25.7°C piestiprināts Jūlijs. Vidējā minimālā ūdens temperatūra — 9.1°C piestiprināts Februāris.
Nokrišņi, mm
Maksimālais nokrišņi — 123.2 mm Tas tika ierakstīts Septembris. Minimālā nokrišņi — 43.5 mm Tas tika ierakstīts Decembris.
Pastāstiet, un dalīties ar saviem draugiem!