Populāri valstis
Salīdziniet laika

Lignano — Laika pēc mēneša, ūdens temperatūra

Gaisa temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais diennakts temperatūra — 29.3°C Augusts. Vidējā maksimālā temperatūra naktī — 18.2°C Augusts. Vidējā minimālā temperatūra dienas — 7.2°C janvārī. Vidējā minimālā temperatūra nakts — 2.4°C Februāris.
Ūdens temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais ūdens temperatūra — 25.7°C piestiprināts Augusts. Vidējā minimālā ūdens temperatūra — 9.2°C piestiprināts Februāris.
Nokrišņi, mm
Maksimālais nokrišņi — 104 mm Tas tika ierakstīts Novembris. Minimālā nokrišņi — 47.8 mm Tas tika ierakstīts Augusts.
Pastāstiet, un dalīties ar saviem draugiem!