Populāri valstis
Salīdziniet laika

Lignano — Laika pēc mēneša, ūdens temperatūra

Gaisa temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais diennakts temperatūra — 30°C Augusts. Vidējā maksimālā temperatūra naktī — 19.2°C Augusts. Vidējā minimālā temperatūra dienas — 7.1°C janvārī. Vidējā minimālā temperatūra nakts — 2.8°C janvārī.
Ūdens temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais ūdens temperatūra — 25.9°C piestiprināts Augusts. Vidējā minimālā ūdens temperatūra — 9.1°C piestiprināts Februāris.
Nokrišņi, mm
Maksimālais nokrišņi — 133.2 mm Tas tika ierakstīts Novembris. Minimālā nokrišņi — 54.1 mm Tas tika ierakstīts Augusts.
Pastāstiet, un dalīties ar saviem draugiem!