Populāri valstis
Salīdziniet laika

Odense — Laika pēc mēneša, ūdens temperatūra

Gaisa temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais diennakts temperatūra — 20.3°C Jūlijs. Vidējā maksimālā temperatūra naktī — 15.6°C Augusts. Vidējā minimālā temperatūra dienas — 3.5°C Februāris. Vidējā minimālā temperatūra nakts — 1.2°C Februāris.
Ūdens temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais ūdens temperatūra — 18°C piestiprināts Augusts. Vidējā minimālā ūdens temperatūra — 2°C piestiprināts Februāris.
Nokrišņi, mm
Maksimālais nokrišņi — 59.7 mm Tas tika ierakstīts Augusts. Minimālā nokrišņi — 28.4 mm Tas tika ierakstīts Februāris.
Pastāstiet, un dalīties ar saviem draugiem!