Populāri valstis
Salīdziniet laika

Frederikshavn — Laika pēc mēneša, ūdens temperatūra

Gaisa temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais diennakts temperatūra — 19.4°C Jūlijs. Vidējā maksimālā temperatūra naktī — 15.6°C Augusts. Vidējā minimālā temperatūra dienas — 3.1°C Februāris. Vidējā minimālā temperatūra nakts — 1.3°C Februāris.
Ūdens temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais ūdens temperatūra — 17.7°C piestiprināts Augusts. Vidējā minimālā ūdens temperatūra — 2.8°C piestiprināts Februāris.
Nokrišņi, mm
Maksimālais nokrišņi — 86.4 mm Tas tika ierakstīts Augusts. Minimālā nokrišņi — 30.6 mm Tas tika ierakstīts Februāris.
Pastāstiet, un dalīties ar saviem draugiem!