Populāri valstis
Salīdziniet laika

Esbjerg — Laika pēc mēneša, ūdens temperatūra

Gaisa temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais diennakts temperatūra — 19.2°C Augusts. Vidējā maksimālā temperatūra naktī — 15.6°C Augusts. Vidējā minimālā temperatūra dienas — 3.7°C Februāris. Vidējā minimālā temperatūra nakts — 1.8°C Februāris.
Ūdens temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais ūdens temperatūra — 18.5°C piestiprināts Augusts. Vidējā minimālā ūdens temperatūra — 2.6°C piestiprināts Februāris.
Nokrišņi, mm
Maksimālais nokrišņi — 107.7 mm Tas tika ierakstīts Septembris. Minimālā nokrišņi — 35.7 mm Tas tika ierakstīts Aprīlis.
Pastāstiet, un dalīties ar saviem draugiem!