Populāri valstis
Salīdziniet laika

Kopenhāgena — Laika pēc mēneša, ūdens temperatūra

Gaisa temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais diennakts temperatūra — 20.6°C Jūlijs. Vidējā maksimālā temperatūra naktī — 16.3°C Augusts. Vidējā minimālā temperatūra dienas — 2.8°C Februāris. Vidējā minimālā temperatūra nakts — 0.7°C Februāris.
Ūdens temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais ūdens temperatūra — 18.2°C piestiprināts Augusts. Vidējā minimālā ūdens temperatūra — 1.7°C piestiprināts Februāris.
Nokrišņi, mm
Maksimālais nokrišņi — 67.6 mm Tas tika ierakstīts Augusts. Minimālā nokrišņi — 30 mm Tas tika ierakstīts Februāris.
Pastāstiet, un dalīties ar saviem draugiem!