Populāri valstis
Salīdziniet laika

Podebrady — Laika pēc mēneša

Gaisa temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais diennakts temperatūra — 24.5°C Augusts. Vidējā maksimālā temperatūra naktī — 15°C Augusts. Vidējā minimālā temperatūra dienas — 0.5°C janvārī. Vidējā minimālā temperatūra nakts — -2.2°C janvārī.
Nokrišņi, mm
Maksimālais nokrišņi — 70.1 mm Tas tika ierakstīts Maijs. Minimālā nokrišņi — 25.7 mm Tas tika ierakstīts Februāris.
Pastāstiet, un dalīties ar saviem draugiem!