Populāri valstis
Salīdziniet laika

Olomouc — Laika pēc mēneša

Gaisa temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais diennakts temperatūra — 25°C Augusts. Vidējā maksimālā temperatūra naktī — 14.6°C Augusts. Vidējā minimālā temperatūra dienas — -0.5°C janvārī. Vidējā minimālā temperatūra nakts — -3.5°C janvārī.
Nokrišņi, mm
Maksimālais nokrišņi — 54.9 mm Tas tika ierakstīts Jūlijs. Minimālā nokrišņi — 21.6 mm Tas tika ierakstīts Februāris.
Pastāstiet, un dalīties ar saviem draugiem!