Populāri valstis
Salīdziniet laika

Frantiskovy Lazne — Laika pēc mēneša

Gaisa temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais diennakts temperatūra — 22.3°C Augusts. Vidējā maksimālā temperatūra naktī — 13.1°C Augusts. Vidējā minimālā temperatūra dienas — 0.1°C janvārī. Vidējā minimālā temperatūra nakts — -3.2°C Februāris.
Nokrišņi, mm
Maksimālais nokrišņi — 85.8 mm Tas tika ierakstīts Jūlijs. Minimālā nokrišņi — 33.7 mm Tas tika ierakstīts Februāris.
Pastāstiet, un dalīties ar saviem draugiem!