ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಬಹಾಮಾಸ್ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಬಹಾಮಾಸ್
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಬಹಾಮಾಸ್ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಹಾಮಾ 29.6 °C
Freeport 29.4 °C
NEW PROVIDENCE 29.3 °C
ನಸ್ಸಾವು 29.3 °C
ಚಾಂಪಿನ್ 29.1 °C
Eleuthera 29 °C
Abaco ದ್ವೀಪಗಳು 29 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!