ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಅರ್ಮೇನಿಯ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಅರ್ಮೇನಿಯ
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಅರ್ಮೇನಿಯ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
ಯೆರೆವಾನ್ 3.4 °C
Jermuk 3 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!