ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು
ಹವಾಮಾನ ಹೋಲಿಸಿ

ಪುಯೆರ್ಟೊ ಮ್ಯಾಡ್ರಿನ್ — ಹವಾಮಾನ ನವೆಂಬರ್, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

23.6°C ಹಗಲಿನ ತಾಪಮಾನ 15.9°C ರಾತ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ 26 ಸನ್ನಿ ದಿನಗಳ 14-15.1 ಸನ್ (ಗಂಟೆಗಳ) 0 ರೈನಿ ದಿನಗಳು 5.2 ಎಂಎಂ ಮಳೆ 13.5°C ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ
ಏರ್ ತಾಪಮಾನ
2016 2015 2014 2013
ಗರಿಷ್ಠ ದೈನಂದಿನ ತಾಪಮಾನ 34.5°C — 30 ನವೆಂಬರ್ 2016.
ಗರಿಷ್ಠ ರಾತ್ರಿ ತಾಪಮಾನ 23.7°C — 18 ನವೆಂಬರ್ 2014.
ಕನಿಷ್ಠ ದೈನಂದಿನ ತಾಪಮಾನ 12.5°C — 1 ನವೆಂಬರ್ 2014.
ಕನಿಷ್ಠ ರಾತ್ರಿ ತಾಪಮಾನ 7.3°C — 1 ನವೆಂಬರ್ 2014.
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ
2016 2015 2014 2013 2012
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ 15.2 °C — 30 ನವೆಂಬರ್ 2016. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರನ್ನು 11.4 °C — 1 ನವೆಂಬರ್ 2012.
ಸನ್ನಿ ಮೋಡ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯದು ದಿನಗಳು
ಮಳೆ, ಎಂಎಂ
ಗರಿಷ್ಠ ಮಳೆ 23.5 ಎಂಎಂ — ಜೂನ್. ಕನಿಷ್ಠ ಮಳೆ 5.2 ಎಂಎಂ — ನವೆಂಬರ್.
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ, ಕಿಮೀ / ಗಂ
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ 27 ಕಿಮೀ / ಗಂ — ಡಿಸೆಂಬರ್. ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ 21.7 ಕಿಮೀ / ಗಂ — ಮೇ.
ಸನ್ಶೈನ್ ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ದಿನಕ್ಕೆ ಸನ್ಶೈನ್ ಗಂಟೆಗಳ ಗರಿಷ್ಠ 12.9 ಗಂ. — ಡಿಸೆಂಬರ್. ದಿನಕ್ಕೆ ಸನ್ಶೈನ್ ಗಂಟೆಗಳ ಕನಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 6.9 ಗಂ. — ಜೂನ್.
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!