ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು
ಹವಾಮಾನ ಹೋಲಿಸಿ

ಬ್ಯೂನಸ್ — ಹವಾಮಾನ ನವೆಂಬರ್, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

24.6°C ಹಗಲಿನ ತಾಪಮಾನ 16.3°C ರಾತ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ 22 ಸನ್ನಿ ದಿನಗಳ 13.5-14.3 ಸನ್ (ಗಂಟೆಗಳ) 4 ರೈನಿ ದಿನಗಳು 81.1 ಎಂಎಂ ಮಳೆ 22.2°C ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ
ಏರ್ ತಾಪಮಾನ
2016 2015 2014 2013
ಗರಿಷ್ಠ ದೈನಂದಿನ ತಾಪಮಾನ 31.5°C — 29 ನವೆಂಬರ್ 2014.
ಗರಿಷ್ಠ ರಾತ್ರಿ ತಾಪಮಾನ 21.3°C — 1 ನವೆಂಬರ್ 2016.
ಕನಿಷ್ಠ ದೈನಂದಿನ ತಾಪಮಾನ 16°C — 2 ನವೆಂಬರ್ 2016.
ಕನಿಷ್ಠ ರಾತ್ರಿ ತಾಪಮಾನ 11.3°C — 4 ನವೆಂಬರ್ 2014.
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ
2016 2015 2014 2013
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ 24.1 °C — 29 ನವೆಂಬರ್ 2016. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರನ್ನು 18.4 °C — 1 ನವೆಂಬರ್ 2015.
ಸನ್ನಿ ಮೋಡ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯದು ದಿನಗಳು
ಮಳೆ, ಎಂಎಂ
ಗರಿಷ್ಠ ಮಳೆ 103.3 ಎಂಎಂ — ಫೆಬ್ರವರಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಮಳೆ 33 ಎಂಎಂ — ಜೂನ್.
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ, ಕಿಮೀ / ಗಂ
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ 18.5 ಕಿಮೀ / ಗಂ — ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ 15.3 ಕಿಮೀ / ಗಂ — ಮೇ.
ಸನ್ಶೈನ್ ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ದಿನಕ್ಕೆ ಸನ್ಶೈನ್ ಗಂಟೆಗಳ ಗರಿಷ್ಠ 12.5 ಗಂ. — ಡಿಸೆಂಬರ್. ದಿನಕ್ಕೆ ಸನ್ಶೈನ್ ಗಂಟೆಗಳ ಕನಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 6.6 ಗಂ. — ಜುಲೈ.
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!