ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

បារ៉ែន — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, បារ៉ែន
សីតុណ្ហភាព​ទឹក បារ៉ែន (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Muharraq 32.9 °C
លោក Al​-Manamah 32.8 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!