ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

Bahamas នេះ — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, Bahamas នេះ
សីតុណ្ហភាព​ទឹក Bahamas នេះ (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Freeport បាន 26.7 °C
សម្ពោធ Bahama 26.7 °C
Nassau 26.5 °C
ញូ​ផ្តល់​សេវា 26.5 °C
Andros 26.4 °C
Eleuthera 26.3 °C
កោះ Abaco 26.1 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!