ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ប្រទេស​អូទ្រីស — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, ប្រទេស​អូទ្រីស
សីតុណ្ហភាព​ទឹក ប្រទេស​អូទ្រីស (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Liechtenstein 18.9 °C
លិច 18.9 °C
Sankt យោង​តាម​អ្នក​ជំនាញ 18.9 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!