ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ប្រទេស​អូ​ស្រ្តា​លី — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, ប្រទេស​អូ​ស្រ្តា​លី
សីតុណ្ហភាព​ទឹក ប្រទេស​អូ​ស្រ្តា​លី (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
ដា​វី​ន 30.2 °C
Cairn 29.1 °C
Fraser 27.2 °C
ទីក្រុង Brisbane 26.7 °C
ទីក្រុង Perth 23 °C
ទីក្រុង​ស៊ីដនី 22.7 °C
ក្រុង Adelaide 22 °C
ទីក្រុង​មែ​ល​ប៊ 21.2 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!