ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

អា​ល់​ហ្សេ​រី — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, អា​ល់​ហ្សេ​រី
សីតុណ្ហភាព​ទឹក អា​ល់​ហ្សេ​រី (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
អាល់ហ្សេ 24.1 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!