ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

Abkhazia — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, Abkhazia
សីតុណ្ហភាព​ទឹក Abkhazia (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
ញូ Athos 20.8 °C
Sukhumi 20.8 °C
Ochamchira 20.8 °C
Gudauta 20.8 °C
Gagra 20.7 °C
Pitsunda 20.7 °C
Tsandryphsh 20.6 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!