პოპულარული ქვეყანა
შეადარეთ ამინდი

რას ალ ხაიმას — ამინდი თვის, წყლის ტემპერატურა

ჰაერის ტემპერატურა თვის
საშუალო მაქსიმალური სადღეღამისო ტემპერატურა — 40.9°C ივლისი. საშუალო მაქსიმალური ღამით ტემპერატურა — 31.5°C ივლისი. საშუალო მინიმალური ყოველდღიურად ტემპერატურა — 23.6°C იანვარში. საშუალო მინიმალური ღამით ტემპერატურა — 18°C იანვარში.
წყლის ტემპერატურა თვის
საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა წყლის — 32.9°C ფიქსირებული აგვისტო. საშუალო მინიმალური ტემპერატურა წყლის — 22.3°C ფიქსირებული თებერვალი.
ნალექი, მმ
მაქსიმალური ნალექების — 10 მმ იგი ჩაიწერა მარტი. მინიმალური ნალექების — 0 მმ იგი ჩაიწერა სექტემბერი.
გვითხარით და გაუზიარებთ თქვენს მეგობრებს!