პოპულარული ქვეყანა
შეადარეთ ამინდი

Pamukkale — ამინდი თვის

ჰაერის ტემპერატურა თვის
საშუალო მაქსიმალური სადღეღამისო ტემპერატურა — 32.7°C ივლისი. საშუალო მაქსიმალური ღამით ტემპერატურა — 18.4°C აგვისტო. საშუალო მინიმალური ყოველდღიურად ტემპერატურა — 6.9°C იანვარში. საშუალო მინიმალური ღამით ტემპერატურა — -0.6°C იანვარში.
ნალექი, მმ
მაქსიმალური ნალექების — 91.3 მმ იგი ჩაიწერა მაისი. მინიმალური ნალექების — 15.4 მმ იგი ჩაიწერა ივლისი.
გვითხარით და გაუზიარებთ თქვენს მეგობრებს!