პოპულარული ქვეყანა
შეადარეთ ამინდი

Dalaman — ამინდი თვის, წყლის ტემპერატურა

ჰაერის ტემპერატურა თვის
საშუალო მაქსიმალური სადღეღამისო ტემპერატურა — 34°C აგვისტო. საშუალო მაქსიმალური ღამით ტემპერატურა — 23.6°C აგვისტო. საშუალო მინიმალური ყოველდღიურად ტემპერატურა — 12.8°C იანვარში. საშუალო მინიმალური ღამით ტემპერატურა — 7.4°C იანვარში.
წყლის ტემპერატურა თვის
საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა წყლის — 28°C ფიქსირებული აგვისტო. საშუალო მინიმალური ტემპერატურა წყლის — 16.9°C ფიქსირებული მარტი.
ნალექი, მმ
მაქსიმალური ნალექების — 195 მმ იგი ჩაიწერა იანვარში. მინიმალური ნალექების — 1.7 მმ იგი ჩაიწერა აგვისტო.
გვითხარით და გაუზიარებთ თქვენს მეგობრებს!